ons bedrijf

Keesinglaan 32 - 2100 Deurne


Tel: 03/237.83.76 | E-mail : info@tottebvba.be

Aluminium- en Electriciteitswerken

LOUIS TOTTÉ BVBA

Beknopte geschiedenis van een familiebedrijf...


In 1909 vestigde Louis Totté zich als zelfstandige electricien in de Ballaerstraat 26 te Antwerpen. Na de Eerste Wereldoorlog, doorgebracht in Engeland, herbegon hij in 1919 zijn zaak. In 1923 associeerde hij zich met zijn broer om te beginnen met de fabricatie van koperen bedden.

Van waar deze samenhang ? Een destijdse electricien was ook installateur van gas, en daar de broers van Louis Totté als lustermakers de behandeling van geel koper (messing) volledig onder de knie hadden, was de "Manufacture de lits en cuivre Totté Frêres" geboren. Tevens in 1923 huurde hij het gebouw Anselmostraat 67 van zijn schoonvader, en de orkestzaal (waar in die tijd talloze verenigingen gevestigd waren) werd het atelier, en is dit heden ten dage nog altijd. Een muurschildering in de huidige werkplaats verwijst nog steeds naar het muzikale verleden van de zaal, waar onder meer "De Broederband" en de "Muziekkapel van het 5de Linie Regiment" hun repetities en banketten hielden.

En zo ging het verder... Louis' zoon Jos Totté volgde de leergangen kopersierkunt aan de school van de Antwerpse Meistraat, en de jongste zoon Lode Totté haalde zijn diploma Electriciteit aan de Nijverheidsschool aan de Paardenmarkt te Antwerpen. Beiden werden actief in de zaak van vader Louis Totté.


Bij het overlijden van Louis Totté in 1958 werd de zaak omgevormd tot de "BVBA Louis Totté", en Jos en Lode Totté werden de zaakvoerders. Later werd de firmanaam nog eens omgevormd tot het huidige "Aluminium- en Electriciteitswerken Louis Totté BVBA". Ondertussen werd de behandeling van koper vervangen door het modernere en eenvoudiger bewerkbare aluminium en staal. De electriciteitswerken bleven onveranderd doorgaan. In 1984 werd Lode's zoon Jan Totté, electricien van opleiding, actief in de firma. Na de pensionering van Jos Totté in 1994 werd hij zaakvoerder, samen met zijn vader. Ook Lode Totté is ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, en Jan Totté leidt nu de 2 afdelingen, samen met zijn echtgenote Katleen. Jos Totté is op 90-jarige leeftijd overleden in 2009.

Bezoek onze facebookpagina

Bezoek ons ook op Facebook