Algemene electriciteitswerken

Keesinglaan 32 - 2100 Deurne


Tel: 03/237.83.76 | E-mail : info@tottebvba.be

Aluminium- en Electriciteitswerken

LOUIS TOTTÉ BVBA

Aanbrengen van volledige electrische installaties, zowel particulier als semi-industrieeel.

Alle herstellingen en depannages, uitgevoerd binnen een aanvaardbare termijn.

Renovaties van bestaande installaties, aanpassingen van meteraansluitingen, uitbreidingen, conform maken van installaties aan het AREI.

Opmaken van lichtstudies en uitwerken van verlichtingsprojecten.

Bijplaatsen, wegnemen, verzwaren van kilowattuurmeter in samenwerking met de maatschappij.


Bezoek onze facebookpagina

Bezoek ons ook op Facebook